Leasing (finansowy i operacyjny)

Pozwala na korzystanie z samochodu, który pozostaje własnością finansującego w okresie trwania umowy.

Umowa zawierana jest najczęściej na okres 2-5 lat, a korzystający wpłaca: czynsz wstępny (w zależności od okresu finansowania od 1% do nawet 45%), czynsz miesięczny.

Po zakończeniu umowy możliwy jest wykup pojazdu za z góry ustaloną cenę (zależna jest ona od okresu trwania umowy oraz ustaleń stron, wynosić może od 1% do nawet 35% wartości początkowej samochodu).

Finansujący wystawia także comiesięczne faktury VAT. Procedura jest uproszczona względem zakupu auta z wykorzystaniem kredytu. W leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, zaś cena wykupu jest symboliczna. W leasingu operacyjnym amortyzacja pozostaje zaś po stronie finansującego.